top of page
202110_Gylfinir Cymru logo_final.jpg

Croeso i wefan Gylfinir Cymru

Welcome to the Curlew Wales website

 

To access the English version of this website click here.​

I gael mynediad i fersiwn Saesneg y wefan hon cliciwch yma.

Wedi gweld neu clywed y gylfinir yn ystod gwanwyn 2024 ? 

Os felly ewch i'n Blog i wybod sut y gall y gwybodaeth hwn fod o fudd i'r gylfinir yng Nghymru. 

 

 

Lawrlwythwch Gynllun Gweithredu newydd Cymru ar gyfer Adfer y Gylfinir drwy glicio ar y delwedd isod

Action_Plan(Welsh).jpg
  • Mae Gylfinir Cymru / Curlew Wales yn weithgor ar y cyd rhwng sefydliadau sydd wedi ymrwymo i adfer y Gylfinir yng Nghymru, gan gynnwys cynrychiolwyr o sectorau’r llywodraeth, cadwraeth, ffermio a rheoli helgig. Darllenwch fwy o wybodaeth am Gylfinir Cymru.

  • Y gylfinir yw un o'r blaenoriaethau cadwraeth adar uchaf yng Nghymru, ac mae ei ddirywiad cyflym a pharhaus yn golygu ei fod bellach dan fygythiad o ddiflannu fel aderyn bridio o Gymru yn ystod y ddau ddegawd nesaf. Dysgwch fwy am ylfinirod a'u cadwraeth.

 

 

 

  • Bydd Blog Gylfinir Cymru yn cynnwys cyfraniadau amserol am y gylfinir a'u cadwraeth yng Nghymru ac mewn mannau eraill; gwelir y tri phost cyntaf isod.

 

  • Mae Gylfinir Cymru / Curlew Wales yn awyddus i gefnogi ac ymgysylltu ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn achub gylfinirod Cymru. Os hoffech chi ymuno â'n rhwydwaith neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni.

Cliciwch ar yr eicon YouTube isod i weld ein dau fideo cadwraeth Curlew cyntaf

(bydd ffrydiau cyfryngau cymdeithasol eraill yn dod yn fuan!)

  • YouTube
bottom of page